KASTEN ÖLDÜRME SUÇU

Kasten öldürme suçu, cezai yaptırıma tabi olması bakımından, insanlık tarihinin en eski suçlarından birisidir. Modern ceza kanunlarının bahse konu suçu en ağır cezai yaptırımlar ile tanımlaması insan hayatına verilen önemi ifade etse de insanlık tarihinde bu suçun karşılaştığı yaptırımın ağırlığının fazla olmasının sebebi toplumsal düzende yaratacağı ağır tahribatları engellemek, maktulün yakınlarının intikam hissiyle girişebileceği eylemler ile toplum düzeninin zedelenmesinin önüne geçmektir.


KADINA YÖNELİK ŞİDDET

“Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi içerisinde bulunan kadın, çocuk, aile bireylerinin ve mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere karşı şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esaslar” düzenlenmiştir.