• İş Kazası ve Tazminat Davaları
  • İş Akdinin Feshi Davaları
  • İşe İade Davaları
  • Kıdem ve İhbar Tazminatı Davaları
  • İş Kanunundan Doğan Uyuşmazlıkların Dava ile Çözümü
  • İş Veren Vekilliği
  • İşçi Vekilliği
  • İş Sözleşmesi Hazırlama

 

Görüşmeler için randevu alın.