Av. Hasan ÖZBEK

2019 yılında Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisans eğitimimi tamamladım. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans eğitimine başladım. 2019 yılında Maltepe Üniversitesi Uzlaştırmacı eğitimini aldım. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi üyesiyim. 2019 yılında SM Hukuk Bürosunda Hava Yolu firmalarının Hukuki Danışmanlığını yapmaktaydım. 2020 itibari ile Özbek Hukuk Bürosunda Avukatlık mesleğinde faaliyet göstermekteyim.


Araç Değer Kaybı

Sigorta Şirketine Başvurma

Tazminat Davası

Tahkim Yoluna Başvurma

Fikri ve Sinayi Mülkiyet Hukuku

Eser Sahibinin Tespit Davaları

Haksız Rekabet Davaları

Saldırının Tespiti Davası

Saldırının Men-i Davaları

Marka ve Patent İptal Davaları

Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Tecavüzün Önlenmesi Davaları

Milletlerarası Özel Hukuku

Vatandaşlık Hukuku

Gümrük Deport İşlemleri

Tanıma, Tenfiz Davaları

Uluslararası Şirket Sözleşmeleri Hazırlama

Bilişim Hukuku

İnternet Hukuku

İnternetten Yapılan Hakaret, Tehdit Suç Duyuruları

Elektronik Ticaret

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

Tüketici Hukuku

Ayıplı Hizmetten Doğan Davalar

Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine Başvuru

Haksız Şarttan Doğan Davalar

Garantili Mal Davaları

Taksit ve Kampanyalı Satıştan Doğan Davalar

Tüketici Kredilerinden Doğan Davalar

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketlere Hukuki Danışmanlık

Ticari Şirketlerin Alım ve Satımı

Haksız Rekabet Davaları

İş ve İşletme Kurulu Yönetim Danışmanlığı

Şirket Kurma Ana Sözleşmesi Hazırlama

Ortaklık Sözleşmeleri Hazırlama

Hisse Devir Sözleşmesi Hazırlama

Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının İptali Davaları

İdare ve Vergi Hukuku

Tam Yargı Davaları

İptal Davaları

Belediye Cezalarına Karşı İptal Davaları

Disiplin Cezalarının İptali Davaları

Vergi Uyuşmazlığından Doğan Davalar

Vergi Dairelerinin Cezalarına Karşı İptal Davaları

İcra ve İflas Hukuku

İlamsız İcra Takibi Başlatma

Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibi Başlatma

İlamlı İcra Takibi

İflas Davaları

İflas ve İcra İtiraz Davaları

İtirazın Kaldırılması Davaları

İtirazın İptali Davaları

Ödeme Emrine İtiraz Hazırlama

Menfi Tespit Davaları

İstirdat Davaları

İhalenin Feshi Davaları

Tasarrufun İptali Davaları

İş Hukuku

İş Kazası ve Tazminat Davaları

İş Akdinin Feshi Davaları

İşe İade Davaları

Kıdem ve İhbar Tazminatı Davaları

İş Kanunundan Doğan Uyuşmazlıkların Dava ile Çözümü

İş Veren Vekilliği

İşçi Vekilliği

İş Sözleşmesi Hazırlama

Gayrimenkul Hukuku

Tapu İşlemleri

Tapu İptal ve Tescil Davaları

Tahliye Davaları

Kamulaştırma Davaları

İstihkak Davaları

Kira Bedeli Tespit Davaları

Tapu Kayıt Hatalarının Düzeltilmesi

Kat Mülkiyeti Uyuşmazlıkları Davaları

Ortaklığın Giderilmesi Davaları

İnşaat Sözleşmesinin Hazırlanması

Satın Alma Vekilliği Aracılık Hizmetleri

Site Hukuki Danışmanlık

Ceza Hukuku

Şikayet Yoluna Baş Vurma

Sulh Ceza Hakimliği Davalarının Takibi

Asliye Ceza Mahkemesi Davalarının Takibi

Ağır Ceza Mahkemesinin Davalarının Takibi

İcra Ceza Mahkemelerinin Davalarının Takibi

Soruşturma ve Kovuşturma Davalarının Takibi

İfadeye Katılma

Aile Hukuku

Boşanma Davaları

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlama

Evlat Edinmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü

Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat

Aile İçi Şiddet ve Benzeri Durumlarda Tedbir Kararı Alınması

Nafaka Davaları

Soybağı Davaları (Kurulması veya Reddi)


Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.