• Tapu İşlemleri
 • Tapu İptal ve Tescil Davaları
 • Tahliye Davaları
 • Kamulaştırma Davaları
 • İstihkak Davaları
 • Kira Bedeli Tespit Davaları
 • Tapu Kayıt Hatalarının Düzeltilmesi
 • Kat Mülkiyeti Uyuşmazlıkları Davaları
 • Ortaklığın Giderilmesi Davaları
 • İnşaat Sözleşmesinin Hazırlanması
 • Satın Alma Vekilliği Aracılık Hizmetleri
 • Site Hukuki Danışmanlık