HAKKIMIZDA

2016’da Hukuk Fakültesinde Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılında İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans eğitimine başladım. 2019 yılında Maltepe Üniversitesi Uzlaştırmacı eğitimini aldım. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi üyesiyim. 2019 yılında SM Hukuk Bürosunda Hava Yolu firmalarının Hukuki Danışmanlığını yaptım. 2020 itibari ile Özbek Hukuk Bürosunda Avukatlık mesleğinde faaliyet göstermekteyim.HİZMETLERİMİZ

Gayrimenkul Hukuku

Araç Değer Kaybı

İcra ve İflas Hukuku

Fikri ve Sinayi Mülkiyet Hukuku

Milletlerarası Özel Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Bilişim Hukuku

Tüketici Hukuku

İş Hukuku

Aile Hukuku

Ceza Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku


MAKALELER

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU

Kasten öldürme suçu, cezai yaptırıma tabi olması bakımından, insanlık tarihinin en eski suçlarından birisidir. Modern ceza kanunlarının bahse konu suçu en ağır cezai yaptırımlar ile tanımlaması insan hayatına verilen önemi ifade etse de insanlık tarihinde bu suçun karşılaştığı yaptırımın ağırlığının fazla olmasının sebebi toplumsal düzende yaratacağı ağır tahribatları engellemek, maktulün yakınlarının intikam hissiyle girişebileceği eylemler ile toplum düzeninin zedelenmesinin önüne geçmektir.


KADINA YÖNELİK ŞİDDET

“Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi içerisinde bulunan kadın, çocuk, aile bireylerinin ve mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere karşı şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esaslar” düzenlenmiştir.


Görüşmeler için randevu alın.